படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !

விண்ணிலிருந்து மண்ணிற்கு
எப்போது வந்தது
வெண்ணிலா !

கருத்துகள்