படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


மரங்கள் சூழ் உலகு
வளம் நலம்சேர்க்கும்
மண்ணிற்கு !

கருத்துகள்