படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

இறந்துவிட்டாய் ஆனாலும் வாழ்கிறாய்
50 வயது கடந்தவர்களின்
உள்ளங்களில்

கருத்துகள்