படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !படத்திற்கு  ஹைக்கூ  ! கவிஞர்  இரா  .இரவி  !

நன்றாகப் பாருங்கள் இதுபோன்ற
கூட்டம் கூடிட இனி
இல்லை வாய்ப்பு !

கருத்துகள்