படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

போதும் பெண்ணே வெட்கம் என்றால்
என்னவென்று
வகுப்பு எடுத்தது !

கருத்துகள்