படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


வண்ணங்கள் இல்லை
கருப்பு வெள்ளைதான்
வஞ்சியின் வனப்பு சிறப்பு

கருத்துகள்