படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.!
படத்திற்கு ஹைக்கூ !   கவிஞர் இரா.இரவி.!

கண்களுக்கு பசுமை
பசிபோக்கும் பச்சை 
வயல்கள் ! 

கருத்துகள்