படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !





படத்திற்கு  ஹைக்கூ  ! கவிஞர் இரா.இரவி !

என்னைப் பார்க்கவில்லை
எங்கோ பார்க்கிறாய்
எனக்குள் பற்றியது தீ.

கருத்துகள்