படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

இன்னும் வேண்டும்
கண்கள் இரண்டு போதாது
காட்சியின் இனிமை ரசிக்க 

கருத்துகள்