படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.!
படத்திற்கு ஹைக்கூ !   கவிஞர் இரா.இரவி.!

கத்தியை தீட்டாதே புத்தியை தீட்டு
என்றதற்கு கத்தியை தீட்டினால்தான்
சோறு என்றான் !

கருத்துகள்