படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

இரண்டு கால் குதிரைகள்
மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும்
கவலையை நீக்கும் !

கருத்துகள்