படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

எங்கோ விளைந்த
மலர்கள் கூட ஒன்றாக
மனிதர்கள் ?

கருத்துகள்