படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஒற்றைக்கால்  தவம் இருந்து
கால் பதித்தது கொக்கு
மீனைக் கண்டதும் !கருத்துகள்