படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !

எளிமை விரும்பியான
எனக்கு எதற்கு
பிரமாண்ட   சிலை !


கருத்துகள்