படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
படத்திற்கு  ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


நீர் வீழ்ச்சி அல்ல
நீரின் எழுச்சி
நதியாக நடக்கும் அருவி !

கருத்துகள்