படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா.இரவி !

வானவில்
நகர்வலம்
ஓ வண்ணத்துப்பூச்சி !

கருத்துகள்