படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

பூவிற்கு நோகமல்
நுகர்கின்றார்
புத்தர் !

கருத்துகள்