ஊரடங்கு உங்களுக்குதான் மனிதர்களே எங்களுக்கு இல்லை இப்படிக்கு கொரோனா தாக்காத குருவிகள். கவிஞர் இரா.இரவி.
ஊரடங்கு உங்களுக்குதான் மனிதர்களே
எங்களுக்கு இல்லை
இப்படிக்கு கொரோனா தாக்காத குருவிகள்.
கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்