கவிஞர் இரா .இரவி கவியரங்கில் கவிதை .மற்றும் நேர்முகம் ,உரைகள் பார்த்து மகிழுங்கள்

கவிஞர் இரா .இரவி கவியரங்கில் கவிதை  .மற்றும் நேர்முகம் ,உரைகள் பார்த்து மகிழுங்கள்.

கவிஞர் இரா .இரவி கவியரங்கில் கவிதை  . 


 


பொதிகை தொலைக்காட்சியில் கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம்


http://www.tamilauthors.com/video%20link/eraeravi-interview01.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/eraeravi-interview02.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/eraeravi-interview03.html


கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம்

http://www.tamilauthors.com/video%20link/Eraraviinterview01.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/Eraraviinterview02.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/Eraraviinterview03.html

ஜெயா 
தொலைக்காட்சியில் கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம்
.

-- http://www.tamilauthors.com/video%20link/kaalimalar-01.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/kaalimalar-02.html


பட்டிமன்றத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி உரை

http://www.tamilauthors.com/video%20link/eraravispeech.html
--கருத்துகள்