இனிய நண்பர் நர்த்தகி முருகன் அவர்கள் சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடத்திய சாதனைப் பெண்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா !சிலம்பம் சுற்றிய சிறுவர்களின் பெற்றோருக்கு பரிசளிப்பு.

இனிய நண்பர் நர்த்தகி முருகன் அவர்கள் சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடத்திய சாதனைப் பெண்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா !சிலம்பம் சுற்றிய சிறுவர்களின் பெற்றோருக்கு பரிசளிப்பு.


கருத்துகள்