படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !

சிதைக்கப்பட்டபின்னும்
சினமின்றி தியானிக்கும்
புத்தர் !


கருத்துகள்