படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !


சாய்ந்து இருந்தாலும்
தூக்கம் இல்லை
சிந்திக்கும் புத்தர் !


கருத்துகள்