சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் தினமும் திருவிழா ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் தினமும் திருவிழா !
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்