படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.
.படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா.இரவி.

வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்
வல்லவிக்கு கால்களும் கைகளாகி
ஏந்தின ஆயுதம்.

கருத்துகள்