படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.


படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா.இரவி.புத்தரைப் போலவே
தியானிக்கும் சிறுமி
புத்தரை விட அழகுதான்.

கருத்துகள்