படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !

இயற்கையுடன் தியானிக்கும்
இயற்கை நேசர்
புத்தர் !


கருத்துகள்