படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா.இரவி !

தங்கஅணிகலன் பூட்டி விட்டனர்
ஆசையை ஒழிக்கச் சொன்ன
புத்தருக்கே !

கருத்துகள்