ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

இயந்திரமாக இயங்கியவர்கள்
இன்று ஓய்வில்
சும்மா இருப்பது சுகம் !

பரபரப்பு இன்றி
பங்காக அமர்ந்து
பாசம் பொழிந்தனர் !

வாசிக்கப்பட்டன
வாசிக்காத நூல்கள்
வளர்ந்தது பொதுஅறிவு !

வெளியே சென்றால்
வந்துவிடும் தொற்று
இருப்போம் இல்லத்திலேயே !

சுத்தம் சுகம் தரும்
சும்மா இருப்பதும்
சுகம்தான் !

கருத்துகள்