படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !

உணர்த்தியது
துளி நீரின் அருமையை
ஹைக்கூ கவிதையின் தூதர் அணில் .

கருத்துகள்