அய்யன் திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றத்தின் செயலாளர் திரு. கே.வி.இராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் இல்ல மணவிழா வரவேற்பு

அய்யன் திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றத்தின் செயலாளர் திரு. கே.வி.இராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் இல்ல மணவிழா வரவேற்பு

மணமக்கள்
இரா. அறிவழகன்
சே. அனுசா

காலம்
திருவள்ளுவராண்டு 2051 மாசி 20 (03.03.2020)

பொழுது
மாலை 06.00 மணி

நிகழிடம்
சேதுராசன் பத்மா திருமண அரங்கம்,
செய்கிந்துபுரம், மதுரை - 11
கருத்துகள்