ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

அலட்சியம் செய்தால்
அல்லல்பட நேரிடும்
கொடியது கொரோனா !

வல்லரசு அமெரிக்காவே
ஆடிப் போய் விட்டது
நம் நிலை யோசி !

இத்தாலி நிலைமை
இந்தியாவிற்கு வேண்டாம்
ஊரடங்கி உயிர் காப்போம் !

கொள்ளை நோய் இது
கொன்றுவிடும் கொத்தாக
அடங்கி இரு முடங்கி  இரு !

கைகளை கழுவு
தள்ளியே நில்
அண்டாது கொரோனா !

கருத்துகள்