படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா.இரவி !

குழந்தையிலும்
அழகாகவே இருக்கிறார்
அமைதியான புத்தர் !கருத்துகள்