படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !

பையாகவும்
பயன்படுகிறார்
புத்தர் !


கருத்துகள்