மதுரை தல்லாகுளம் அய்யன் திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றத்தின் சார்பில் வள்ளல் பொன். பாண்டித்துரைத் தேவர் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழா !

மதுரை தல்லாகுளம் அய்யன் திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றத்தின் சார்பில் வள்ளல் பொன். பாண்டித்துரைத் தேவர் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழா !


கருத்துகள்