மதுரை வடக்கு மாசி வீதி ,மணியம்மை பள்ளியில் நடந்த அய்யன் திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றம் .ஆண்டு விழா .மாணவ மாணவியருக்கு பொற்கிழி வழங்கும் விழா !நாள் 14.3.2020. அனுப்பி உதவிய இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயனுக்கு நன்றி

மதுரை வடக்கு மாசி வீதி ,மணியம்மை பள்ளியில் நடந்த அய்யன் திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றம் .ஆண்டு விழா .மாணவ மாணவியருக்கு பொற்கிழி வழங்கும் விழா !நாள் 14.3.2020.
அனுப்பி உதவிய இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயனுக்கு நன்றி


கருத்துகள்