கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் மாமனிதர், ,விலைவாசியை குறைத்த சிறந்த பிரதமர் மொராஜி தேசாய் அவர்களின் 124 வது பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு காலையில் சர்க்கரைப் பொங்கலும், மதியம் 100 பேருக்கு ஒரு ரூபாய் சாப்பாடு வழங்கப்பட்டன . அலைபேசி வழி படங்கள். இனியநண்பர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் மாமனிதர், ,விலைவாசியை குறைத்த சிறந்த பிரதமர் மொராஜி தேசாய்   அவர்களின் 124  வது பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு காலையில் சர்க்கரைப் பொங்கலும், மதியம் 100 பேருக்கு ஒரு ரூபாய் சாப்பாடு வழங்கப்பட்டன .

அலைபேசி வழி படங்கள். இனியநண்பர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்


கருத்துகள்