புதிய திசை என்ற புதிய பண்பலை வானொலி இணையத்தில் திரைப்பாடல்கள் கேட்டுக் கொண்டே கவிஞர் இரா .இரவியின் கவிதைகள் படித்து மகிழுங்கள் .

புதிய திசை என்ற புதிய பண்பலை வானொலி இணையத்தில் திரைப்பாடல்கள் கேட்டுக் கொண்டே கவிஞர் இரா .இரவியின் கவிதைகள் படித்து மகிழுங்கள் .https://puthiyathisaigal.com/2020/01/%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%ae%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%85%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%81%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%ae%e0%af%8d/  

-- https://puthiyathisaigal.com/2020/01/%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%af%88%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d/  


கருத்துகள்