மதுரை வடக்கு மாசி வீதியில் அமைந்துள்ள மணியம்மையார் மழலையர் பள்ளி பெரியார் அரங்கத்தில் புரட்சி கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில் 26/01/2020 மாலையில், தமிழறிஞர் மு. தமிழ்க்குடி மகனார் புகழ் விழா மலர் வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சி. இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்


மதுரை வடக்கு மாசி வீதியில் அமைந்துள்ள மணியம்மையார் மழலையர் பள்ளி பெரியார் அரங்கத்தில் புரட்சி கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில் 26/01/2020 மாலையில், தமிழறிஞர் மு. தமிழ்க்குடி மகனார் புகழ் விழா மலர் வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சி.
இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்
கருத்துகள்