இன்று காலை கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமைமில் வெண்தாடி வேந்தருக்கு மரியாதை. படம் இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செந்தில் கை வண்ணம்

இன்று காலை கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமைமில் வெண்தாடி வேந்தருக்கு மரியாதை. படம் இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செந்தில் கை வண்ணம்

கருத்துகள்