நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்கள் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ.ஆ.ப. அவர்களுக்கு விருது வழங்கிய வேளை.

நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்கள் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ.ஆ.ப. அவர்களுக்கு விருது வழங்கிய வேளை.


பெருங்கவிக்கோ  வா மு .சேதுராமன் தமிழ்ச் சுடர் நிர்மலா மோகன் உள்ளிட்ட சிலரும் விருது பெற்றுள்ளனர் .


கருத்துகள்