மதுரை மாநகர் மாவட்ட மத சார்பற்ற ஜனதா தளத்தின் தலைவர்,செயல் வீரர் ஜி .இராஜேந்திரன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு ! நிகழ்வு ஏற்பாடு கரிமேடு காமராஜர் ஜான் மோசஸ் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

மதுரை மாநகர் மாவட்ட மத சார்பற்ற ஜனதா தளத்தின் தலைவர்,செயல் வீரர் ஜி .இராஜேந்திரன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு !
நிகழ்வு ஏற்பாடு கரிமேடு காமராஜர் ஜான் மோசஸ் .
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்