சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் முதல் முறையாக தொல்காப்பியர் மன்றம் தொடக்க விழா ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் முதல் முறையாக தொல்காப்பியர் மன்றம் தொடக்க விழா ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !



சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் முதல் முறையாக தொடங்கி உள்ள தொல்காப்பியர் மன்றத்தில் வாழ்த்துரை !



























கருத்துகள்