கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் மதுரை சந்திர காந்தி நகரில் உள்ள " உலகிற்கு வார்த்தை -புது வாழ்வு மையம் " மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்கள் காப்பகத்தில் ,மாணவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கிய விழா

கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் மதுரை சந்திர காந்தி நகரில் உள்ள " உலகிற்கு வார்த்தை -புது வாழ்வு மையம் " மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்கள் காப்பகத்தில் ,மாணவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கிய விழா .முன்னிலை அரிமா ஜெயக்குமார்
விழா ஏற்பாடு நல்லாசிரியர் விருதாளர் ஜான் பிளிக்ஸ் கென்னடி .
படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்


கருத்துகள்