தமிழ்ப்பணி மாத இதழ் நிறுவனர் பெருங்கவிக்கோ வா .மு .சேதுராமன் எழுதிய" வாழ்க நீ எம்மான்" நூல் வெளியிட்டு விழா .!

தமிழ்ப்பணி மாத இதழ் நிறுவனர் பெருங்கவிக்கோ வா .மு .சேதுராமன் எழுதிய" வாழ்க நீ எம்மான்" நூல் வெளியிட்டு விழா !

விழா ஏற்பாடு கவிஞர் சிதம்பர பாரதி !

படங்கள் இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்.
கருத்துகள்