ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி.

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி.
வரும் ஆண்டு வளமான ஆண்டாகட்டும் !
வறுமை ஏழ்மை இல்லாத ஆண்டாகட்டும் !

இயற்கையின் சீற்றம் இல்லாத ஆண்டாகட்டும் !
இயற்கை சீரான மழை தரும் ஆண்டாகட்டும் !
வஞ்சியருக்கு ஏற்றம் தரும் ஆண்டாகட்டும் !
வாலிபருக்கு மகிழ்ச்சித் தரும் ஆண்டாகட்டும் !
முதியோருக்கு இன்பம் தரும் ஆண்டாகட்டும் !
மூத்தோருக்கு மதிப்புத் தரும் ஆண்டாகட்டும் !
சாதி மத சண்டைகள் இல்லாத ஆண்டாகட்டும் !
சகோதர உணர்வுப் பெருகும் ஆண்டாகட்டும் !
படைப்பாளிகளுக்குப் புகழ் மிக்க ஆண்டாகட்டும் !
பண்பாளர்களைப் போற்றும் ஆண்டாகட்டும் !
ஊழல் எங்கும் எதிலும் இல்லாத ஆண்டாகட்டும் !
ஊழல்வாதிகள் மனம் திருந்தும் ஆண்டாகட்டும் !
அரசியல்வாதிகள் திருந்தி வாழும் ஆண்டாகட்டும் !
அரசியலில் தூய்மை வாய்மை நிலவும் ஆண்டாகட்டும் !
அறவழி நடப்போருக்கு நன்மை கிட்டும் ஆண்டாகட்டும் !
தீயோருக்குத் திருந்தும் வாய்ப்பு கிட்டும் ஆண்டாகட்டும் !
வன்முறை இன்றிஅமைதி நிலவும் ஆண்டாகட்டும் !
நன்முறையில் மக்கள் நடக்கும் ஆண்டாகட்டும் !
மூடநம்பிக்கைகள் முற்றாக ஒழியும் ஆண்டாகட்டும் !
மூளையை பகுத்தறிவிற்குப் பயன்படுத்தும் ஆண்டாகட்டும்
மனிதநேயம் எங்கும் மலரும் ஆண்டாகட்டும் !
மதவெறி எங்கும் அழியும் ஆண்டாகட்டும் !
ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத சமநிலை ஆண்டாகட்டும் !
எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் ஆண்டாகட்டும் !
மனிதனை மனிதன் மதித்து நடக்கும் ஆண்டாகட்டும் !
மனதர்கள் யாவரும் மகிழ்ந்து இருக்கும் ஆண்டாகட்டும் !
மாட்டுக்காக மனிதனை கொல்லும்
மடமைகள் அழிந்து நேயம் பிறக்கட்டும் !
மதங்களை விட சாதிகளை விட
மனிதம் பெரிது என்பதை உணரட்டும் !
விண்ணை முட்டிய விலைவாசிகள்
விரைவில் குறைந்து வரட்டும் !
நல்லதை மட்டும் கேட்கும் பார்க்கும் படிக்கும் ஆண்டாகட்டும் !
தீயவை எங்கும் எதிலும் நிகழாத நல்ல ஆண்டாகட்டும் !

கருத்துகள்