சென்னையிலிருந்த்து விமானத்தில் மதுரைக்கு வந்த இனியநண்பர் ,எழுத்து வேந்தர்.இருட்டு திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு துணை நின்ற திரைக்கதை வசனகர்த்தா , இந்திரா சௌந்தர்ராஜன் அவர்களுக்கு சுற்றுலா கையேடுகள் தந்து வரவேற்ற வேளை. இனிய நண்பர் இசக்கி கை வண்ணம்

சென்னையிலிருந்த்து விமானத்தில் மதுரைக்கு வந்த இனியநண்பர் ,எழுத்து வேந்தர்.இருட்டு திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு துணை நின்ற திரைக்கதை வசனகர்த்தா , இந்திரா சௌந்தர்ராஜன் அவர்களுக்கு சுற்றுலா கையேடுகள் தந்து வரவேற்ற வேளை.
இனிய நண்பர்  இசக்கி கை வண்ணம் 


கருத்துகள்