பெட்ரோல் விலை 28.12.2019. இன்று ரூபாய் 78.64

பெட்ரோல் விலை ஏற ஏற
குடிமக்களின் கோபமும் ஏறுகின்றது
குறைத்திட நாதி இல்லை நாட்டில் !
கவிஞர் இரா .இரவி !
பெட்ரோல் விலை 28.12.2019. இன்று ரூபாய் 78.64

கருத்துகள்