மனித உரிமைகள் நீதியரசர் சித்தரஞ்சன் மோகன்தாஸ் இ.ஆ.ப. அவர்களுக்கு முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ.ஆ.ப. அவர்கள் எழுதிய தவம் நூல் வழங்கி சென்னைக்கு வழியனுப்பிய வேளை.

மனித உரிமைகள் நீதியரசர் சித்தரஞ்சன் மோகன்தாஸ் இ.ஆ.ப. அவர்களுக்கு முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ.ஆ.ப. அவர்கள் எழுதிய தவம் நூல் வழங்கி சென்னைக்கு வழியனுப்பிய வேளை.


கருத்துகள்