மதுரையில் குரு மருத்துவமனை இயக்குனர் மருத்துவர் பாலமுருகன் அவர்கள் உள்பட மூன்று மருத்துவர்களுக்கு நடந்த பாராட்டு விழா. படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரையில்  குரு மருத்துவமனை இயக்குனர் மருத்துவர் பாலமுருகன் அவர்கள் உள்பட மூன்று  மருத்துவர்களுக்கு  நடந்த பாராட்டு விழா.
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரையில் குரு மருத்துவமனை இயக்குனர் மருத்துவர் பாலமுருகன் அவர்களுக்கு நடந்த பாராட்டு விழாவில் பொன்னாடைப் போர்த்தி பாராட்டிய வேளை உடன் முனைவர் கவிஞர் முதுநிலைத் தமிழாசிரியர் ஞா. சந்திரன்.
கருத்துகள்