முனைவர் சுந்தர ஆவுடையப்பன் -திருமதி சு .காவேரி இணையரின் மகன் செல்வன் ஆ .சேச ராச சங்கரன் - செல்வி ர.பவித்ரா திருமண வரவேற்பில் முது முனைவர் வெ. இறையன்பு இ.ஆ .ப . அவர்கள் மணமக்களை வாழ்த்திய வேளை.  

முனைவர் சுந்தர ஆவுடையப்பன் -திருமதி சு .காவேரி இணையரின் மகன் செல்வன் ஆ .சேச ராச சங்கரன் - செல்வி ர.பவித்ரா திருமண வரவேற்பில் 
முது முனைவர் வெ. இறையன்பு இ.ஆ .ப . அவர்கள் மணமக்களை வாழ்த்திய வேளை.  
கருத்துகள்